Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Έχετε επιλέξει 0 Προϊόντα

Access Control - Έλεγχος Εισόδου - Access control - Πρόσθετα συστήματα - Off line Συστήματα Access Control

Free System

Σύστημα Hands Free για διαχείριση ατόμων.

ACCESS 500

Αυτόνομο σύστημα ελέγχου εισόδου 868 MHz

 

ACCESS 1000

Αυτόνομο σύστημα ελέγχου εισόδου 868 MHz

 

DLX

500 κωδικών αυτόνομος πίνακας ελέγχου για κάρτες και tags αμεσότητας