Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Έχετε επιλέξει 0 Προϊόντα

Βιομηχανικός Εξοπλισμός - Μηχανισμοί γιά βιομηχανικές πόρτες

xs.plus FU Μηχανισμός για Βιομηχανικές Πόρτες

 Dynamic xs.plus FU με μετατροπέα συχνότητας.

xs.plus FVR Μηχανισμός για Βιομηχανικές Πόρτες

Dynamic xs.plus FVR με ενσωματωμένη συσκευή ασφαλείας για όλες τις περιπτώσεις!

xs.plus SG Μηχανισμός για Βιομηχανικές Πόρτες

Για βιομηχανικές πόρτες με ελατήρια. Αλυσίδα χειροκίνησης για την περίπτωση διακοπής του ρεύματος.